Miks planeet Maa vajab mesilasi?

See on tegelikult hetkel väga oluline ja aktuaalne teema, sest meemesilane on planeet Maa kõige olulisem põllukultuuride tolmeldaja, samuti toodab see pisikene, üliorganiseeritud putukas erinevaid mesindussaadusi. Miks on ta oluline? Ilmselt paljud meie lugejad teavad, et meemesilane on oluline tolmeldaja, ta toodab mett jne – aga lisame mõne fakti ka lisaks, näitamaks, kui oluline see putukas ikkagi on:

  • 70% maailmas enim kasvatatavate põllukultuuride produktsioon sõltub vähemalt osaliselt nendest. See number võib isegi suurem tegelikkuses olla, ega me ju reaalselt ei tea, see on puhas teadlaste spekulatsioon, aga olulisus peegeldub siit hästi.
  • Ülemaailmselt 35% kasvavatest põllukultuuridest sõltub just tolmeldajatest ning üha suureneva toiduvajadusega rahvastiku poolt suureneb meemesilaste ning tolmeldajate roll tulevikus veelgi.
  • Hinnanguliselt 1/3 kogu Ameerika Ühendriikides toodetavast toidust on toodetud just tänu meemesilastele. Ülelombimaa tolmeldamisteenuse väärtuseks arvatakse olevat 20 miljardit dollarit aastas, see tähendab siis seda, et USA-s on jõutud olukorda, kus ka nende suurpõllumeestel, ei ole enam piisavalt tolmeldajaid ja igal aastal renditaksegi miljoneid mesilasperesid – tolmeldamaks näiteks nende pähklipuid, pirni jms. 

Viimastel aastakümnetel on täheldatud USA-s kui ka Euroopas meemesilaste arvukuse vähenemist. Eriti problemaatiline on olukord Ameerika Ühendriikides, kus 2008. aasta seisuga on meemesilaste arvukus vähenenud võrreldes 1947. aastaga üle poole  –  5,9 miljonilt mesiperelt 2,3 miljoni mesilaspereni (Ellis et al. 2010; vanEngelsdorp et al. 2008). Euroopas on mesilasperede suremus mõnevõrra väiksem – 1970. aastal oli 21 miljonit, 2007. aastaks oli see arv vähenenud ligikaudu kuue miljoni mesilaspere võrra (vanEngelsdorp et al. 2008; Breeze et al. 2014). 

Milline on seis Eestis? On teada, et igaaastane talvekadude arv jääb 10-20% juurde, see on siis suremiste arv, kui võtta arvesse terve Eesti mesindus (ca 50 000 mesipuud).

Faktid selgelt kinnitavad, et mesilaste arv väheneb maailmas ikka kolossaalsete kiirustega – kui kõike seda arvesse võtta, siis puudutakse antud temaatikat meedias ikka häbiväärselt ja lausa kuratlikult vähe. Sest, peameediavool on üks suurimaid kohti, kus tavainimene (mitte teadlane), oma informatsiooni kogub…Kuigi, kuigi, ei saa öelda, et sellest üldse ei räägitaks, just viimasel (2017. aastal), aga seda tingis peamiselt kaks asja:

  • Meie president “võttis” mesilased;
  • Ühe Eesti mesiniku mesilaspered hukkusid tänu “taimekaitsevahenditele.”

Jätkub….

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *